• 3850/2 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม
  • จันทร์-เสาร์ 8.00-20.00น. อาทิตย์ 8.00-17.00น.
  • 02-348-7000 ต่อ 4113-4115

ทพญ.ดิศวรรณ อื้อเชี่ยวชาญกิจ

ทพญ.ดิศวรรณ อื้อเชี่ยวชาญกิจ

ปริญญาบัตร

  • เกียรตินิยมอันดับ2 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรทางทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรมขั้นสูง มหาวิทยาลัยรังสิต
  • Associated Fellow of American Academy of Implant Dentistry

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
-
-
09:00 - 17:00

02-348-7000 ต่อ 4113-4115

Have a question? call us now

tdcdental11@gmail.com

Need support? Drop up an email.

จ-ส 8.00-20.00 น.
อา 8.00-17.00 น.

We are open on.