• 3850/2 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม
  • จันทร์-เสาร์ 8.00-20.00น. อาทิตย์ 8.00-17.00น.
  • 02-348-7000 ต่อ 4113-4115

ทพญ.นภาวรรณ สุประสงค์สิน

ทพญ.นภาวรรณ สุประสงค์สิน

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน Prosthodontist)

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาใส่ฟัน-รากเทียม University of Pittsburgh,USA

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน
วันอาทิตย์
10:00 - 16:00
09:30 - 16:00
-
09:30 - 16:00
-
09:30 - 16:00
-

02-348-7000 ต่อ 4113-4115

Have a question? call us now

tdcdental11@gmail.com

Need support? Drop up an email.

จ-ส 8.00-20.00 น.
อา 8.00-17.00 น.

We are open on.